TB tiếp nhận hồ sơ đăng ký đề tài thuộc Chương trình tài trợ song phương NAFOSTED - SNSF (Thụy Sỹ)

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (NAFOSTED) và Quỹ Khoa học Quốc gia Thụy Sỹ (SNSF) thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký đề tài lần đầu tiên trong Chương trình hợp tác tài trợ giữa hai Quỹ.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày 01/10/2020 đến 22:00 giờ Việt Nam (17h00 giờ Thụy Sỹ) ngày 15/01/2021.

Thời hạn nộp: Đăng ký ý tưởng là ngày 23/11/2020.

Khoa Quản trị gửi đường link đăng ký có hướng dẫn chi tiết về các biểu mẫu cũng như trình tự thực hiện để các cá nhân/đơn  có nhu cầu nộp hồ sơ theo dõi: TẠI ĐÂY