TB tuyển thành viên Câu lạc bộ Kỹ năng mềm và khởi nghiệp

Với mục đích lan tỏa đam mê cho sinh viên Khoa Quản trị, phát triển những tố chất tuyệt vời của sinh viên khoa, để không chỉ định vị bản thân mà còn tạo nên một môi trường gần gũi, tràn đầy năng lượng, Khoa Quản trị quyết định thành lập thành lập câu lạc bộ Kỹ năng mềm và Khởi nghiệp. Trên cơ sở đó, Khoa Quản trị tổ chức tuyển thành viên, cụ thể như sau:

Vòng 1: Đơn đăng ký (18/10/2020 - 31/10/2020). Sinh viên nào hứng thú muốn tham gia thì có thể truy cập vào đường link đính kèm để đăng ký

Vòng 2: Phỏng vấn tại Trường (dự kiến sẽ tổ chức trong khoảng thời gian 01/11/2020 - 15/11/2020).