Thông tin tuyển sinh đang rất HOT đến từ Đại học Đông Á: Ngành logistics và quản lý chuỗi cung ứng!!!

Cử nhân ngành logistics và quản lý chuỗi cung ứng có khả năng làm việc độc lập và phối hợp nhóm, sáng tạo trong giải quyết những vấn đề thuộc lĩnh vực logistics và quản lý chuỗi cung ứng

NGÀNH LOGISTICS VÀ QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG

Mã ngành: 7510605

https://kinhte.donga.edu.vn/quan-tri/quan-ly-tai-lieuChuyên môn trong ngành

 

 

Các chuyên môn chính trong nghành:

 1. Nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu
 2. Nghiệp vụ logistics và vận tải 
 3. Nghiệp vụ quản lý chuỗi cung ứng
 4. Quản lý doanh nghiệp      

Chương trình Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng trình độ đại học đào tạo cử nhân có chuyên môn sâu trong lĩnh vực logistics và quản lý chuỗi cung ứng; Phân tích, đánh giá, thiết kế, vận hành, cải tiến các hệ thống logistics và chuỗi cung ứng; Thực hiện nghiệp vụ bổ trợ như khai báo hải quan, nghiệp vụ xuất nhập khẩu... Cử nhân ngành logistics và quản lý chuỗi cung ứng có khả năng làm việc độc lập và phối hợp nhóm, sáng tạo trong giải quyết những vấn đề thuộc lĩnh vực logistics và quản lý chuỗi cung ứng; có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, pháp luật, giáo dục thể chất, quốc phòng và an ninh; có năng lực tự chủ và trách nhiệm, phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực thích ứng với những thay đổi, có năng lực nghiên cứu khoa học và học tập suốt đời; có sức khỏe đáp ứng được những yêu cầu hoàn thiện bản thân, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; Có ngoại ngữ và sẵn sàng hội nhập quốc tế

Cụ thể:

Nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu

Am hiểu về nghiệp vụ xuất nhập khẩu; Hiểu rõ quy trình và thực hiện tốt các công việc trong hoạt động xuất nhập khẩu. Có năng lực thực hiện các thủ tục, chứng từ hải quan cần thiết liên quan đến hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu như: hợp đồng mua bán ngoại thương, bộ chứng từ vận chuyển, bộ chứng từ xuất nhập khẩu, các thủ tục thanh toán, các thủ tục giao nhận hàng hóa … kỹ năng đàm phán, soạn thảo, ký kết hợp đồng ngoại thương và xử lý một số tình huống phát sinh bất hợp lệ trong hoạt động xuất nhập khẩu.

Nghiệp vụ logistics và vận tải

Có năng lực tổ chức giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu, cung cấp các dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu, cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng hóa nội địa, quốc tế cho các doanh nghiệp kinh doanh quốc tế. 

Nghiệp vụ quản lý chuỗi cung ứng

Có năng lực quản lý dòng hàng hóa và dịch vụ và bao gồm tất cả các quy trình từ biến đổi nguyên liệu thô thành sản phẩm cuối cùng, tổ chức hợp lý các hoạt động phía nguồn cung của doanh nghiệp để tối đa hóa giá trị khách hàng và đạt được lợi thế cạnh tranh trên thị trường.

Quản lý doanh nghiệp

Có năng lực quản lý doanh nghiệp bao gồm hoạch định chiến lược, văn hóa tổ chức, quản trị nhân sự, tài chính, marketing, truyền thông , triển khai thực hiện, giám sát, đánh giá và cải tiến hoạt động doanh nghiệp.

Và đây là điểm vô cùng hấp dẫn khi tham gia nghành học:

Cơ hội nghề nghiệp: Cử nhân ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng làm việc ở các vị trí công việc

 • Kinh doanh kho hàng;
 • Thu mua và quản trị chuỗi cung ứng;
 • Kinh doanh dịch vụ vận tải và giao nhận hàng hóa với mọi phương thức;
 • Đại lý khai báo hải quan;
 • Kinh doanh dịch vụ logistics, forwarder;
 • Làm việc tại các công ty đa quốc gia, tham gia vào chuỗi cung ứng và dịch vụ logistics toàn cầu.
 • Khởi nghiệp các dịch vụ trong ngành vận tải và các ngành có các dịch vụ kinh doanh liên quan