Tiếp sức nhu yếu phẩm đến sinh viên khó khăn đang ở trọ tại Đà Nẵng mùa Covid-19

"Các bạn sinh viên ở đâu ở yên đó, tất cả đã có Đại học Đông Á lo" - lời cảm ơn và cũng là lời hứa đồng lòng trong cuộc chiến chống dịch Covid-19 của sinh viên Đại học Đông Á!

Thêm một đội "chiến binh" nữa của Đoàn trường tham gia tiếp sức các bạn sinh viên khó khăn đang ở trọ tại Đà Nẵng trong giai đoạn giãn cách xã hội với từng chuyến hàng nhu yếu phẩm và nước sát khuẩn được trao tận tay!

Tập kết trước giờ xuất phát

Trao các xuất quà đến tận tay các bạn SV

CLB Ngân hàng máu sống Đại học Đông Á cũng đang đặt trong tình trạng "khẩn cấp", sẵn sàng tham gia ứng cứu các trường hợp cần tiếp máu điều trị

---

Cảm ơn CLB Tiên phong, CLB Vì cộng đồng Đại học Đông Á với nghĩa cử đẹp và tấm lòng thơm thảo dành đến sinh viên và cộng đồng