Tổ chức các chuyến đi thực tế tại cảng Tiên Sa

“Trăm nghe không bằng một thấy”. Với quan điểm như vậy, sinh viên ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng trường Đại học Đông Á đã có chuyến tham quan thực tế tại Cảng Đà Nẵng mục tiêu của chuyến đi giúp các bạn hiểu được các vị trí việc làm trong tương lai, cũng như có một cái nhìn toàn cảnh về quá trình vận hành của một chuỗi cung ứng. Tại đây các bạn đã được các vị chuyên gia, lãnh đạo giới thiệu về cảng Tiên Sa, giải đáp quá trình vận hành của một cảng biển. Các bạn đã được tham quan kho bãi, phòng chứng từ, quá trình tàu bốc dỡ hàng hóa, vận chuyển các kiện hàng… Qua chuyến đi các bạn đã có một cái nhìn thực tế và toàn cảnh về các vị trí việc làm của bản thân sau này, các bạn đã rất hào hứng và phấn khởi. Đồng thời các bạn cảm thấy yêu ngành nghề tương lai của bản thân mình hơn và nỗ lực hết sức mình để trở thành một nhân viên xuất sắc trong tương lai.