Triển khai kế hoạch học tập môn giáo dục QP-AN cho sinh viên cao đẳng và đại học hệ chính quy năm 2018

Để đảm bảo triển khai công tác học tập đúng tiến độ. Trung tâm GDTC QP thong báo những nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian học tập môn giáo dục QP-AN là 4 tuần từ ngày 22/7/2018 đến 17/8/2018.

2. Địa điểm: Trung tâm giáo dục QP-AN Trường Quân sự QK5.

3. Nhờ CVHT hỗ trợ nhắc sinh viên nộp 30.000đ tiền thuê xe đưa đón sinh viên đi, về. Nộp theo lớp về cho lớp trưởng theo danh sách lớp và lớp trưởng nộp về phòng TC-KT (Thầy Tuyên).

4. Hạn cuối nộp tiền về phòng TC-KT ngày 12/7/2018.

Lưu ý:

  • Xe đón sinh viên vào lúc 14h00 chủ nhật ngày 22/7/2017.
  • Nhờ CVHT nhắc sinh viên có mặt trước 30’ để phân danh sách xe.