Sau khi theo học đại học ngành LOGISTICS VÀ QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG tại Đại học Đông Á, các Cử nhân có cơ hội nghề nghiệp như:

 1. Chuyên viên xuất nhập khẩu theo mặt hàng hoặc theo khu vực
 2. Chuyên viên Logistics quốc tế
 3. Chuyên viên dịch vụ hải quan
 4. Chuyên viên giao hàng/ vận tải
 5. Chuyên viên quản lý kho hàng
 6. Chuyên viên Hub và trung tâm phân phối
 7. Chuyên viên kinh doanh logistics

Tại các đơn vị:

 • Doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực vận tải, giao nhận hàng hóa.
 • Doanh nghiệp kinh doanh có bộ phận logistics và quản lý chuỗi cung ứng
 • Doanh nghiệp cảng biển, cảng hàng hông
 • Cơ quan, trung tâm quản trị Logistics nhà nước.
 • Các trường đại học, cơ sở giáo dục chuyên nghiệp về chuyên môn Logistics.

Cơ hội học lên trình độ cao hơn: Sau khi tốt nghiệp và làm việc tại DN, người học có thể tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn là thạc sĩ, tiến sĩ trong nước hoặc nước ngoài, nhằm đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, phát triển bản thân.