Sau khi theo học đại học ngành Kinh doanh Quốc tế tại Đại học Đông Á, các Cử nhân có cơ hội nghề nghiệp như:

 1. Chuyên viên xuất nhập khẩu theo mặt hàng hoặc theo khu vực
 2. Chuyên viên Logistics quốc tế
 3. Chuyên viên tư vấn đầu tư tài chính quốc tế
 4. Chuyên viên xúc tiến thương mại quốc tế
 5. Chuyên viên quản trị nhân sự trong công ty kinh doanh quốc tế
 6. Nhà tư vấn quản trị quốc tế
 7. Chuyên viên nghiên cứu thị trường quốc tế
 8. Chuyên viên marketing quốc tế

Tại các đơn vị:

 • Cơ quan hải quan nhà nước
 • Doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu
 • Doanh nghiệp cung ứng các dịch vụ liên quan đến giao nhận, vận tải, bảo hiểm hàng hóa quốc tế.
 • Các tổ chức trọng tài thương mại quốc tế

Cơ hội học lên trình độ cao hơn: Sau khi tốt nghiệp và làm việc tại DN, người học có thể tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn là thạc sĩ, tiến sĩ trong nước hoặc nước ngoài, nhằm đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, phát triển bản thân.