Quản trị văn phòng: Nghề của những người năng động và chuyên nghiệp

Năm 2013, Trường Đại học Đông Á được Bộ Giáo dục & Đào tạo cho phép tuyển sinh và đào tạo ngành Quản trị văn phòng (QTVP) bậc đại học. Đây cũng là ngành đào tạo đại học duy nhất của miền Trung và Tây nguyên.

Năm 2014, Trường Đại học Đông Á được phép tuyển sinh theo Đề án xét tuyển riêng của Trường. Sự kiện này mở ra những cơ hội học tập và nghề nghiệp mới cho người học. Bởi đây là ngành học dành cho những người năng động và chuyên nghiệp, vì để trở thành một nhà Quản trị văn phòng giỏi, bạn cần có đầu óc tổ chức và quản lý, khả năng tương tác và giao tiếp tốt, có khát vọng trở thành những “key person” đóng góp vào sự thành công trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp”…

Vì sao ngành Quản trị văn phòng là nghề của những người năng động và chuyên nghiệp?

Hiện nay, do nhu cầu nhân lực về ngành, nghề QTVP trên thị trường lao động ngày càng tăng cao, cũng như đứng trước nhu cầu phát triển tự thân của ngành khoa học này, Bộ GD&ĐT đã cho phép Trường Đại học Đông Á mở ngành này.

Tại sao nhu cầu tuyển dụng nhân lực thuộc lĩnh vực QTVP lại tăng cao?

Vì văn phòng là khu vực hoặc bộ phận hiện hữu trong tất cả các cơ quan, doanh nghiệp, nên vấn đề QTVP - được hiểu là việc tổ chức, điều hành hoạt động của toàn bộ khu vực hoặc bộ phận văn phòng sao cho hiệu quả - là nhiệm vụ và trách nhiệm của tất cả những người đứng đầu các cơ quan, doanh nghiệp.

Đối với các cơ quan, doanh nghiệp nước ngoài, từ lâu QTVP đã được coi là một ngành khoa học mang tính liên ngành và được đặc biệt coi trọng, áp dụng phổ biến trong lĩnh vực quản lý hành chính, quản trị kinh doanh. Việc đào tạo nguồn nhân lực về QTVP (gồm nhân lực quản lý, phụ trách và nhân viên làm việc trong các văn phòng) vì thế, trở thành một nhu cầu tất yếu.

Theo thống kê sơ bộ, hiện nay ở Việt Nam số sinh viên được đào tạo ngành QTVP mới chỉ dừng ở con số vài trăm cử nhân / 1 năm. Trong khi đó, Văn phòng của hàng ngàn cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội, tổ chức phi chính phủ, đặc biệt là Văn phòng của khoảng 500 nghìn doanh nghiệp đang hoạt động và thường xuyên có nhu cầu tuyển dụng nhân lực về QTVP. Như vậy có thể nói, nhu cầu và cơ hội việc làm của ngành học này đã và sẽ tiếp tục tăng cao trong thời gian tới.

Chương trình đào tạo ngành QTVP, Trường Đại học Đông Á sẽ trang bị những khối kiến thức gì để người học có được những năng lực nghề nghiệp cần thiết khi ra trường?

Khi xây dựng chương trình đào tạo QTVP cho một ngành độc lập, Khoa đã thiết kế các môn học theo modul nghề nghiệp. Trong suốt quá trình đào tạo SV được học và thực hành theo từng modul nghề, đảm bảo sau khi ra trường SV sẽ thành thạo cả 3 ngành nghề cơ bản: Nghề Văn thư-Lưu trữ; Nghề nghiệp vụ thư ký và Nghề Quản trị văn phòng. Đồng thời SV sẽ đạt được khối kiến thức sau:

Thứ nhất, khối kiến thức có tính lý luận nhằm trang bị cho người học những hiểu biết cơ bản về Văn phòng và Quản trị văn phòng; về tổ chức và hoạt động của văn phòng trong các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội và doanh nghiệp; về khoa học tổ chức, quản lý, điều hành; về năng lực, phẩm chất của nhà quản trị và quản trị văn phòng; về tư duy và phương pháp thực thi các biện pháp để giúp các cơ quan, doanh nghiệp trong việc: Quản trị hệ thống thông tin; Quản trị nhân sự, cơ sở vật chất và tài chính trong văn phòng; Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO…

Thứ hai, khối kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, nhằm giúp người học nắm vững và có khả năng thực hiện đúng các quy trình, nghiệp vụ công việc trong văn phòng như: Nghiệp vụ hành chính văn phòng; Nghiệp vụ tổ chức công việc văn phòng; Nghiệp vụ tham mưu, tổng hợp; Nghiệp vụ văn thư – lưu trữ; Nghiệp vụ thư kí, lễ tân văn phòng; Quản lý cơ sở vật chất; Xây dựng văn hoá công sở, văn hoá doanh nghiệp…Nếu nắm chắc khối kiến thức này, người học sẽ có đủ năng lực để đảm nhận nhiều vị trí trong văn phòng các cơ quan, tổ chức, và doanh nghiệp.

Thứ ba, khối kiến thức về các kĩ năng hành chính và kĩ năng mềm, rất cần thiết cho những ngừoi làm việc trong các văn phòng hiện đại và chuyên nghiệp như: Kĩ năng soạn thảo và ban hành văn bản; Kĩ năng quản lý, khai thác hồ sơ; Kĩ năng giao tiếp; Kĩ năng tổ chức hội họp và sự kiện; Kĩ năng tham mưu; Kĩ năng thuyết trình; Kĩ năng thu thập và xử lý thông tin, Kĩ năng quản lý thời gian, Kĩ năng kiểm soát và giải quyết xung đột…Những kĩ năng này đảm bảo cho người học không chỉ có tư duy, chuyên môn, nghiệp vụ mà còn có khả năng thích ứng với công việc, hoàn cảnh và các mối quan hệ luôn luôn biến động trong các văn phòng hiện đại.

Một giờ học của sinh viên ngành QTVP tại phòng thực hành

Trường có những ưu thế gì trong đào tạo QTVP so với các cơ sở đào tạo khác?

Trường Đại học Đông Á là Trường tiên phong và giữ vị trí đứng đầu trong những cơ sở đào tạo các bậc, hệ từ TCCN, cao đẳng và đại học về Văn thư Lưu trữ, Nghiệp vụ thư ký và Quản trị văn phòng ở miền Trung và Tây Nguyên. Trường là nơi đào tạo và cung cấp một số lượng lớn về đội cán bộ, nhân viên làm việc ở các cơ quan Nhà nước, cơ quan Đảng, Doanh nghiệp và các tổ chức khác…có chất lượng và làm việc hiệu quả, góp phần vào công cuộc cải cách hành chính trong hệ thống tổ chức bộ máy Nhà nước.

Sở dĩ uy tín của Trường được khẳng định như vậy là vì, cùng với trách nhiệm tiên phong trong việc mở ngành học, trong những năm qua, khoa đã không ngừng đổi mới chương trình và phương pháp đào tạo, triển khai nhiều đề tài nghiên cứu, hợp tác với các trường đại học, các cơ quan, doanh nghiêp tổ chức nhiều hội thảo khoa học về quản trị văn phòng. Cho đến thời điểm hiện tại, 100% giảng viên của Khoa có có trình độ sau đại học.

Hiện nay, để đáp ứng nhu cầu người học và nhu cầu tuyển dụng, Trường đã hoàn thành việc xây dựng Khung chương trình theo hướng thực nghiệm - theo modul nghề nghiệp, nhằm định hướng rõ ngành nghề cho người học trên cơ sở khảo sát lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và miền Trung Tây Nguyên.

Trong thời gian tới, Trường sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo và không ngừng cải tiến phương pháp giảng dạy và hợp tác quốc tế, nhằm giúp cho người học đạt được những kiến thức cần thiết, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội./.

Thanh Linh