Sau khi theo học đại học ngành Truyền thông đa phương tiện tại Đại học Đông Á, các Cử nhân có cơ hội nghề nghiệp như:

 

Tại các đơn vị:

DN trong nước, các công ty nước ngoài, công ty đa quốc gia thuộc tất cả các loại hình kinh doanh từ thương mại dịch vụ đến sản xuất vận hành, có thể làm việc trong tất cả các lĩnh vực từ kinh doanh bán lẻ, Logistics đến đầu tư kinh doanh bất động sản, hay nghiên cứu thị trường, truyền thông marketing…

Cơ hội học lên trình độ cao hơn: Sau khi tốt nghiệp và làm việc tại DN, người học có thể tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn là thạc sĩ, tiến sĩ trong nước hoặc nước ngoài, nhằm đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, phát triển bản thân.

Trong suốt quá trình học ngành truyền thông đa phương tiện ở Đại học Đông Á mình luôn được thầy cô chỉ day và truyền lửa, xây dựng nền tảng kiến thức vững chắc để mình vững tin đi trên con đường mình chọn.
Nguyễn Hoàng Lan Anh
Lần đầu tiên được tổ chức một sự kiện, làm tất cả mọi công việc từ lên ý tưởng, lập kế hoạch, dự toán chi phí, tổ chức quảng bá, điều phối, kiểm soát và thực hiện. Chúng tôi được rèn luyện thêm về kĩ năng làm việc nhóm, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cá nhân
Lê Thị Lành
Việc học luôn đi kèm với thực hành đó là mấu chốt để mình có thể phát triển và tiến bộ hơn mỗi ngày. Và bây giờ, gần bước tới năm cuối của đại học mình có thể tự tin rằng, quãng thời gian 3 năm qua mình đã thực sự nổ lực để trở thành phiên bản tốt nhất ngày hôm nay
Thái Văn Nam