Cách thức đăng ký xét tuyển vào hệ ĐH chính quy đợt 2 và đợt 3 tại ĐH Dông Á

1. XÉT TUYỂN THEO HỌC BẠ THPT

Tất cả các khối ngành (trừ ngành Giáo dục mầm non và Giáo dục tiếu học)

2. XÉT THEO KẾT QUẢ KỲ THI THPT QUỐC GIA 

Điểm sàn nhận hồ sơ các khối ngành (trừ ngành Giáo dục mầm non và Giáo dục tiếu học)

* ĐỐI VỚI NGÀNH SƯ PHẠM (gồm ngành Giáo dục mầm non và Giáo dục tiếu học)

  • Điểm xét tuyển: [Môn 1 + Môn 2 + Năng khiếu] + Điểm ưu tiên (KV+ ĐT) ≥ 17 điểm

Trong đó: Môn 1, Môn 2 thí sinh chọn các môn thi/bài thi thuộc các nhóm môn Toán, Văn, KHTN, KHXH đảm bảo điều kiện Môn 1 + Môn 2 ≥ 10.0 điểm

Thời gian nhận hồ sơ:

  • Đợt 2: Trước 10/8/2018;
  • Đợt 3: Trước 15/08/2018 

Thời gian nhập học:

  • Đợt 2: Từ 06 - 11/8/2018;
  • Đợt 3: Từ 13 - 18/8/2018