ĐỀ TÀI NCKH - GIẢNG VIÊN

 

STT Tên đề tài Mã số đề tài Người chủ trì/Người tham gia Thời gian thực hiện
1 Xây dựng chương trình đào tạo thương mại bậc Cao đẳng T2011-CB01 ThS. Đỗ Sính, Huỳnh Đức Thuận, ThS. Dương Thị Thùy Trâm, Ngô Thế Anh Tuấn 6/2012
2 Định vị du lịch TP. Đà Nẵng trong thị trường du lịch các tỉnh Duyên Hải Miền Trung T2016-CB01 ThS. Phạm Thị Tâm, ThS. Bùi Văn Viễn  
3 Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định quay trở lại điểm đến du lịch Đà Nẵng của du khách T2016-CB02 ThS. Ngô Thị Sa Ly, ThS. Lê Thị Kim Tuyết 5/2017